Hakkımızda

KAYSERİ İMAM- HATİP MEZUNLARI DERNEĞİNİN AÇILIŞ BİLDİRİSİ Kayseri İmam Hatip Lisesi 1951 yılında eğitim ve öğretime açılan Yedi İmam-Hatip Lisesinden birisidir.1958 yılından itibaren mezun vermeye başlamıştır. Türkiye’nin ilk açılan İmam-Hatip Liselerinden birisi olması münasebetiyle bir çok ilde mezunları vardır. Sivas, Amasya, Samsun, Ordu, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kütahya, Erzincan, Kastamonu bunlardan bazılarıdır. Mezunlarımızın sayısı binlerle ifade edilmektedir. Derneğimizin adının Kayseri İmam-Hatip Mezunları Derneği olmasına rağmen tüzüğümüze göre ilimizde İmam-Hatip lisesine kayıt olup, bir dönem devam edip ayrılanlarda derneğimizin üyesidir. Mezun ve Mensuplarının kesin sayısı bilinmemektedir. Kayseri’de İmam-Hatip Okulları mezunlarını ve mensuplarını tespit edip, bir araya getirerek aralarında sosyal dayanışmayı sağlamak üzere “KAYSERİ İMAM –HATİP MEZUNLARI DERNEĞİ” unvanı ile bir dernek kurulmuştur. Kısa adı “KİMDER”dir. Derneğin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz; a)İmam-Hatip Lisesi mezunları ve mensupları arasında iletişim kurmak, birliği sağlamak, b)Okul ile manevi bağlarını devam ettirmek. c)Kamuoyu nezdindeki önemini belirginleştirmek ve artırmak. d)Mezunlarla, halen bu okullara devam eden öğrenciler arasında karşılıklı sosyal-kültürel yardım ve dayanışmayı sağlamak. e)İmam-Hatip mezunlarına akademik kariyer temin edebilmek üzere –yurt içi ve yurt dışında-üniversite ve yüksek okullara devam imkânı sağlayacak çalışmalarda bulunmak f)Üyelerinin kanuni çerçeveler içinde haklarını korumak. g)İmam-Hatip Liselerinde eğitim ve öğretimin daha verimli hale gelmesi için her türlü çalışmayı yapmak. h)İmam-Hatip Liselerinde okuyan öğrencilerin insan hakları ve özgürlükleri ile ilgili sorunlarının çözümü için gerekli çalışmaları yapmak. ı)Öğrencilere her türlü sosyal ve ekonomik imkanı sağlamak. i)Üyelerin, öğrencilerin ve vatandaşların eğitim ve kültür seviyelerini artırmak için konferans,kurs, seminer ve paneller düzenlemek. j)İlmi araştırmalar yapmak. k)Spor alanları, sanat kulüpleri kurmak. l)Ahlaki –milli, içtimai,iktisadi,dini, kültürel ,turizm ve çevre konularında neşriyatta bulunmak. m)Geziler, spor müsabakaları, yarışmalar, sergi, kermes, konser, piknik, yemek, kokteyl, sağlık taramaları, ağaçlandırma ve benzeri organizasyonlar düzenlemek. n)Özel eğitim kurumları, ana okulu, ilk öğretim, orta öğretim okulları ve üniversite ile dershaneler kurmak, işletmek.Bu şekilde Türk Milli Eğitimine yardımcı olmaktır. Derneğimiz ilk faaliyet olarak;1951 yılından 2006 yılı dahil tüm mezun ve mensuplarımız için 27 Ağustos 2006 tarihinde Kayseri Beştepeler parkında ilk pikniğini düzenlemiştir. 27.06.2006 tarihinde kurulmuş olan derneğimiz faaliyetlerini aktif olarak sürdürmektedir. SAYGILARIMIZLA